Hasło
: Ambona - Twoje słowo w całej parafii. Wejdź i kazanie głoś!
0 online

Regulamin

Regulamin gry internetowej imperiumojca.pl
10 grudnia 2012
§1
WprowadzenieImperiumojca.pl to internetowa gra MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game). Uczestnictwo w grze wiąże się z przestrzeganiem pewnych reguł. Regulamin istnieje po to, by każdy użytkownik imperiumojca.pl mógł czuć się bezpiecznie i komfortowo. Aby móc korzystać z imperiumojca.pl, należy założyć konto, zaakceptować niniejszy Regulamin, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i podać dane niezbędne w procesie rejestracji. Po zakończeniu procesu rejestracji konta Regulamin staje się umową miedzy ImperiumOjca – właścicielem gry imperiumojca.pl – a użytkownikiem.


§2
Postanowienia wstępne1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady gry imperiumojca.pl jak i prawa oraz obowiązki jej użytkowników.
2. Korzystanie z gry imperiumojca.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§3
Definicjeimperiumojca.pl – internetowa gra MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game). Gra jest chroniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Gra / Serwis – imperiumojca.pl.
Użytkownik – osoba zarejestrowana w grze imperiumojca.pl.
Punkty / Moherki – punkty, nabywane w grze za pomocą płatności Premium SMS oraz przelewów bankowych, wykorzystywane do nabywania wartości w grze. Punkty w grze nazywane są moherkami. Moherów nie można wymieniać na realne (rzeczywiste) pieniądze.
Złotówki – wirtualna waluta, występująca w grze. Za pomocą Złotówek można opłacać dobra, dostępne w grze. Złotówek nie można wymieniać na realne (rzeczywiste) pieniądze.
Instant Messages (IM) - komunikacja natychmiastowa; system wymiany wiadomości przybliżający możliwość konwersacji w czasie rzeczywistym.
Wiadomości prywatne (PW) – komunikacja natychmiastowa; system wymiany wiadomości przybliżający możliwość konwersacji w czasie rzeczywistym.
Nick (ksywa) – unikalna nazwa użytkownika w grze imperiumojca.pl
Administratorzy – osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie spraw zgłaszanych przez użytkowników. Administratorzy pełnią funkcję kontrolną i dbają o to, aby użytkownicy Serwisu przestrzegali postanowień niniejszego Regulaminu. Do głównych zadań Administratorów należy między innymi odpowiadanie na pytania użytkowników oraz moderowanie treści w Serwisie.


§ 4
Techniczne uwarunkowania korzystania z gry imperiumojca.pl1. Dostęp do gry imperiumojca.pl posiadają wszyscy pełnoletni Użytkownicy sieci Internet, którzy dokonali rejestracji i założyli własne konto w grze, stosownie do obowiązujących zasad rejestracji
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z gry imperiumojca.pl.


§ 5
Charakter i cel gry1. Gra imperiumojca.pl jest satyryczną grą internetową MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game), której podstawowym celem jest dostarczenie jej Użytkownikom rozrywki. Gra nie ma na celu obrażania jakichkolwiek uczuć, w szczególności religijnych, światopoglądowych i moralnych. Zarówno treść gry jak i jej bohaterowie jest całkowicie fikcyjna, a wszelka zbieżność z rzeczywistością osób, faktów, firm, organizacji, nazw, systemów filozoficznych i moralnych występujących w grze jest w 100% przypadkowa i niezamierzona. Gra toczy się w wirtualnej rzeczywistości i nie ma jakiegokolwiek związku ze światem realnym, z realnymi osobami bądź sytuacjami. Właściciel gry w żaden sposób nie zachęca, nie propaguje i nie usprawiedliwia zachowań pokazanych w grze.
2. Ze względu na fakt, iż gra może zawierać treści o tematyce kontrowersyjnej (w tym erotycznej), a także treści wywołujące skrajne emocje – przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
3. Korzystanie przez Użytkownika z gry jest całkowicie dobrowolne.
4. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość korzystania z gry imperiumojca.pl począwszy od 14 grudnia 2009 r.
5. Gra polega na rozwijaniu swojej postaci. Wyznacznikami rozwoju postaci są parametry: umiejętności, inteligencji i charyzmy. Gracz w celu rozwoju swojej postaci może korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w grze. Aby rozwinąć swoją postać, gracz w szczególności wykorzystuje do tego celu funkcjonalności: prace, pokusy, modlitwy, pokuty, przysługi, świństwa i umiejętności. Jeżeli gracz chce przyspieszyć rozwój swojej postaci, może do tego celu wykorzystać Punkty, zwane "moherkami".
6. Gra nie jest oparta na jednolitym, z góry ustalonym scenariuszu. Gra podlega ciągłemu rozwojowi i modyfikacjom dokonywanym przez Serwis według własnej wizji i pomysłu. Każdy użytkownik powinien w związku z tym być przygotowanym na zmiany w scenariuszu gry wprowadzane przez Serwis, mające m.in. na celu rozwój gry i urozmaicenie jej treści.
7. W grze istnieje funkcjonalność Boska Interwencja, która umożliwia dodatkowy zysk lub utratę pewnych statystyk konta użytkownika, a także posiadanych przedmiotów. Funkcjonalność Boska Interwencja ma charakter losowy i jest zarządzana przed Administratorów gry.


§ 6
Netykieta1. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie. Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości, a nagminne ich łamanie może wiązać się z różnymi przykrymi konsekwencjami, takimi jak odcięcie od określonej opcji gry lub zablokowanie konta Użytkownika.
2. Każdy Użytkownik sam odpowiada za swoje zachowanie. Sugeruje się, aby traktował on pozostałych Użytkowników w taki sposób, w jaki sam chciałby być traktowany.
3. Za treści umieszczane w wiadomościach prywatnych, IM, na forum, na czacie, w opisie profilu, na ambonie odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik.
4. Niedopuszczalne jest:
a. podszywanie się pod inną osobę,
b. zakładanie kont w celu oszukania lub obrażenia Użytkowników albo uzyskiwania korzyści w grze.
5. Niedozwolone są wszelkie przejawy przemocy i agresji. Nie wolno obrażać ani w inny sposób atakować Użytkowników. Nie wolno również używać wulgaryzmów. Dotyczy to całego Serwisu.
6. Użytkownik ma możliwość poinformowania o zauważonych przypadkach naruszenia Regulaminu bądź netykiety. Służy do tego formularz kontaktowy z Administracją Serwisu. Każde zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub zasad netykiety zostanie zweryfikowane przez Administratorów.
7. Zgłoszenia bezpodstawne lub nadużywanie systemu zgłaszania naruszeń również będzie karane.


§ 7
Zasady ogólne1. W Serwisie surowo zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z polskim prawem, w tym w szczególności:
a. materiałów pornograficznych;
b. materiałów łamiących prawo autorskie;
c. materiałów propagujących faszyzm;
d. materiałów nawołujących do przemocy i/lub nienawiści;
e. materiałów propagujących zażywanie narkotyków;
f. plików zainfekowanych wirusami., jak i innych materiałów niezgodnych z polskim prawem.
2. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych w Serwisie w całości lub częściowo zarówno w wersji oryginalnej jak i w formie opracowania. W szczególności zabrania się kopiowania elementów graficznych. Powyższe działanie stanowi naruszenie szczególności przepisów art. 115-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów komercyjnych, w szczególności:
a. rozsyłania ofert reklamowych poprzez system wiadomości prywatnych;
b. wykorzystywania funkcjonalności forum do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych (nie dotyczy to promocji osób ani inicjatyw).
W przypadku wykrycia naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu, Serwisowi przysługuje prawo m. in. domagania się od naruszającego odszkodowania z tytułu korzyści utraconych w wyniku powyższego działania.
4. Zabrania się wykorzystywania funkcjonalności Serwisu do:
a. zwiększania wszelkich wartości w Grze w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych kont;
b. spamowania, przy czym przez spam rozumie się rozsyłanie niechcianych wiadomości elektronicznych, w których:
i. treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy, i/lub
ii. odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie tego typu wiadomości, i/lub
iii. treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy;
c. floodowania, czyli wielokrotnego wysyłania wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu - dotyczy ono wszystkich form komunikacji tekstowej i przejawia się w wielokrotnych powtórzeniach znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, emotików itp.;
d. tworzenia i rozsyłania linków dla korzyści materialnej rozsyłającego;
e. tworzenia i rozsyłania linków, mających na celu wyłudzenie hasła dostępu do konta innego Użytkownika lub inne działanie na niekorzyść klikającego w link;
f. wykorzystywania skryptów i programów do zwiększania wartości w Grze;
g. używania botów, czyli skryptów lub automatów naśladujących zachowanie człowieka (w tym przypadku Użytkownika), generując tym samym wysoki ruch.
5. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem. Serwis ani Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.
6. Serwis ani Administracja nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania będące poza jego kontrolą a w szczególności za:
a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu;
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego strony profilowej;
c. przypadkowe usunięcie lub zablokowanie w wyniku usterki technicznej konta profilowego Użytkownika. W takim przypadku Administracja dołoży wszelkich starań, aby konto zostało przywrócone do stanu poprzedniego;
d. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezawinione przez Serwis (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią, itp.);
e. udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
f. informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
7. Serwis zastrzega sobie prawo do:
a. okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia;
b. zmiany parametrów Serwisu (w tym konta profilowego) oraz jego cech użytkowych i możliwości’
c. w sytuacjach nadzwyczajnych skasowania wszystkiego co znajduje się na serwerach Serwis,u w tym samego Serwisu imperiumojca.pl i całej jego zawartości;
d. całkowitego zaprzestania świadczenia usług,;
e. usunięcia profilu Użytkownika, jeśli login posiada słowa niecenzuralne, wulgarne, obrażające innych Użytkowników itp.;
f. właściwego reagowania w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku naruszenia prawa, Regulaminu, praw czy dóbr osobistych osób trzecich) – tj. w szczególności moderowania, usuwania części bądź całości komentarzy, zarówno na wniosek osób trzecich jak i z własnej inicjatywy Administratora i według jego własnego uznania;
g. zawieszenia, całkowitego zamknięcia bądź modyfikacji Gry stosownie do swobodnego uznania Serwisu;
h. o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. d i g Serwis poinformuje użytkowników na swoich stronach internetowych.
8. W uzasadnionych przypadkach (np. wykrycia naruszenia prawa, Regulaminu, praw czy dóbr osobistych osób trzecich) Serwis (poprzez swoich Administratorów) ma prawo usunąć wszelkie materiały łamiące Regulamin lub przepisy prawa. W takim przypadku Użytkownik naruszający Regulamin lub przepisy prawa może otrzymać od Administratorów ostrzeżenie, a jego konto może zostać zablokowane lub usunięte. Serwis zastrzega sobie również prawo przekazania takich materiałów naruszających prawo lub Regulamin odpowiednim organom ścigania.


§ 8
Prawa strony imperiumojca.pl1. Wszystkie wiadomości wysłane za pomocą systemu wiadomości wewnętrznych są dostępne wyłącznie dla nadawcy i odbiorcy.
2. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie przez Serwis jego danych osobowych oraz informacji zgromadzonych na jego koncie do celów statystycznych i marketingowych, poprzez wyrażenie na to zgody w procesie rejestracji.
3. Administratorzy mają prawo do weryfikowania wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorzy mają prawo do usunięcia treści.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych poprzez kanały komunikacyjne Serwisu oraz na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w procesie rejestracji do Serwisu, poprzez wyrażenie na to przez Użytkownika zgody w procesie rejestracji.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane pomiędzy Użytkownikami Serwisu, w szczególności za handel Punktami - zwanymi "moherkami" i Złotówkami oraz innymi wartościami w Grze poza przewidzianymi do tego celu funkcjonalnościami.
7. Każda transakcja dokonywana przez Użytkowników poza przeznaczonymi do tego celu funkcjonalnościami Serwisu łamie niniejszy Regulamin. Serwis przestrzega przed zawieraniem tego typu transakcji.
8. Spory pomiędzy Użytkownikami wynikające z jakichkolwiek transakcji, w tym oszustw i wyłudzeń, nie będą rozstrzygane przez Administratorów.


§ 9
Prawa autorskie1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie materiały, w tym zdjęcia, nie naruszają autorskich praw majątkowych ani osobistych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane w Serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania Serwisu. Użytkownik zapewnia, iż uzyskał zgodę osób trzecich, których wizerunek jest widoczny w nadesłanych materiałach czy zdjęciach, na ich publikację w Serwisie oraz wykorzystywanie przez Serwis zgodnie z niniejszym Regulaminem i zasadami funkcjonowania Serwisu.
2. Serwisowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.
3. Serwisowi przysługuje prawo usuwania materiałów nadesłanych przez Użytkownika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one sprzeczne z prawem, Regulaminem Serwisu lub zasadami tego Serwisu.
4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko właścicielowi Serwisu przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa przez Użytkowników, w szczególności spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały opublikował w Serwisie.
5. Serwis stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych w Serwisie (w tym elementów graficznych ) w całości lub częściowo zarówno w wersji oryginalnej jak i w formie opracowania. Powyższe działanie stanowi naruszenie prawa Serwisu i może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych, w szczególności złożenia doniesienia do organów ścigania.


§ 10
System kar1. Za łamanie postanowień niniejszego Regulaminu obowiązuje następujący system kar:
a. ostrzeżenie;
b. blokada konta;
c. usunięcie konta.
2. Kary egzekwowane są przez Administratorów.
3. W przypadku jednorazowego naruszenia Regulaminu, Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Jeśli nastąpi ponowne naruszenie Regulaminu, zostanie zastosowana jedna z pozostałych, możliwych form kary, według swobodnego wyboru Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo zastosowania dowolnie wybranej kary w przypadku jednorazowego, lecz istotnego naruszenia Regulaminu.


§ 11
Dane Użytkownika1. Dane osobowe, podawane przez Użytkowników podczas procesu rejestracji, są chronione przez Serwis. Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 101 poz. 926 ) oraz według wytycznych GIODO (Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
3. Domniemywa się, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W przypadku problemów związanych z hasłem dostępowym, Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika poprzez dane podane podczas rejestracji w Serwisie.
4. Użytkownik dokonując rejestracji w celu udziału w grze wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywanie ofert handlowych środkami komunikacji elektronicznej.


§ 12
Bezpieczeństwo na imperiumojca.pl1. Logowanie do Serwisu następuje wyłącznie pod adresem www.imperiumojca.pl. Serwis przestrzega, aby przed każdorazowym logowaniem do Serwisu sprawdzać poprawność domeny, z której następuje logowanie.
2. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.
3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa konta, Użytkownik po zakończeniu korzystania z Serwisu powinien się wylogować.
4. Serwis komunikuje się z Użytkownikiem poprzez system wiadomości prywatnych lub poprzez informacje zamieszczane na stronie startowej Serwisu. Wiadomości wysyłane przez Serwis do Użytkownika są zawsze oznaczone w polu nadawcy jako imperiumojca.pl. Jeśli Użytkownik jest niepewny co do autentyczności otrzymanej wiadomości, zaleca się, aby Użytkownik potwierdził otrzymaną informację poprzez kontakt z Administratorami.
5. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą nabywać różnego typu usługi płatne. Usługi płatne w Punktach są realizowane tylko i wyłącznie pod adresem www.imperiumojca.pl. Serwis przestrzega przed nabywaniem jakichkolwiek usług związanych z Serwisem na stronach pod adresem innym niż www.imperiumojca.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane poza adresem www.imperiumojca.pl.


§ 13
Zmiany w Regulaminie1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych lub poprzez informację na stronie startowej Serwisu.
2. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest tożsame z akceptacją przez Użytkownika wprowadzonych zmian. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, powinien usunąć konto.
3. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem www.imperiumojca.pl/info/regulamin i zapoznawania się z nimi.


§ 14
Postanowienia końcowe1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto.
2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.imperiumojca.pl/info/regulamin.